Birgitta Bäckström: Visor för barn och vuxna, läromedel, blogg

         

  LEKTIONSTIPS ÅK 1-3

                 

Här lägger jag in en del egna lektionstips av olika slag för sv, no, mu m.m. för F-3 och spec, sådant som jag jobbat med och sparat i min hårddisk.Kanske några tips som passar dig? Du får gärna kopiera och använda materialet fritt om du uppger mitt namn. Om du vill kommentera något är min adress 41backstrom@gmail.com