Birgitta Bäckström: Visor för barn och vuxna, läromedel, blogg

Facebook i skolan  

2019-10-20

                                                    

           Sen många år har jag varit med på (eller i ...?) Facebook. I samband med att jag gick i pension började jag att titta in på olika sidor, lärde mig att göra egna inlägg med eller utan bilder och starta egna grupper. Jag har haft och har oerhörd nytta och glädje av Facebook under de här åren, men samtidigt har det varit lite skrämmande att se vissa företeelser, något jag återkommer till.

    Ganska snart startade jag egna grupper för att få kontakt med likasinnade. I mitt fall handlade det mest om min stora hobby - att skriva barnvisor och skapa läromedel och sprida information om det jag skapat. Efter inträdet i pensionärslivet har jag haft gott om tid att ägna åt min fortsatta hobbyverksamhet. I min egen grupp om barnvisor och läromedel fick jag snabbt ett stort antal medlemmar bland lärare och annat skolfolk. Jag gick med i flera olika grupper för lärare och för musiklärare och fick insikter i vad som var aktuellt i skolan och vilka eventuella problem som diskuterades. Plötsligt kändes det alldeles utmärkt att ha all den erfarenhet som drygt 40 år i skolan gett mig. Jag upptäckte ganska snart att jag inte behövde ha några komplex för min bristande musikutbildning, min kunskap om barn och musikpedagogik räckte betydligt längre än vad vissa välutbildade musiklärare kunde visa upp. Här fick jag uppmuntran och frågor av olika slag och kunde ge en hel del hjälp och tips. Att små barn behöver omväxling, uppmuntran, lekar och rörelse för att orka med sina dagar i skolan är i vissa kretsar helt främmande.

musiklek

Det går inte att jämföra musiklärarens uppdrag i en högstadieklass med att verka bland de yngsta barnen på lågstadiet. I FB-grupperna dyker det upp frågor om repertoar för de yngsta, om musiklekar och om inlärningssituationer. Eftersom jag inte bara var lågstadielärare i 43 år utan även barnkörledare i 31 år, så kan jag skryta med en ganska stor erfarenhet och repertoarkännedom för de lägre åldrarna. Alltså hänvisar jag gärna till min hemsida. Här har jag sparat en stor samling tips av olika slag och besökarna är många. Tyvärr syns det mest i besöksstatistiken men föga i plånboken, eftersom man hellre kopierar och delar med varandra än beställer material från förlagen.

       Här kommer min tanke om nackdelen med Facebook in och det jag upplever som lite skrämmande. Att vissa lärare uppvisar brister ifråga om stavning och grammatik har jag vant mig vid. Mer skrämmande är att fler och fler pedagoger skapar sina egna läromedel - kanske ett resultat av neddragningar för inköp av dylika. Förr samlade man kunskap och nya idéer i läroböcker som skolorna köpte in. Materialet var granskat, pedagogiskt och i överensstämmelse med läroplanen. Nu vimlar det av olika tips och arbetsuppgifter från pedagogerna i de olika grupperna. De är ofta ganska väl utformade och genomtänkta men innehåller ibland sakfel, bristande språk och tveksamheter, som sedan delas vidare. Här sitter mängder av lärare och skapar egna läromedel som de delar på nätet, samtidigt som man läser om överansträngda pedagoger, bristande tid och utbrändhet. Visst, det är roligt och stimulerande att skapa eget material och få beröm och många "gilla" på Facebook eller i annat forum, men nog skulle vi bättre behöva lägga tid på att undervisa och få färdiga läromedel för alla behov i klassen.

    

       Nu ska sägas att jag "kastar sten i mitt eget glashus". Jag var kreativ, ambitiös och skapade mängder med läromedel efter mina elevers behov. Det fanns knappt gränser för den tid jag la ner på att klippa. klistra och skapa läsmaterial, spel och mattekort m.m. Alltid på min fritid, kvällar och helger och lov. Detta var före Facebook. Mina elever lekte sig till kunskap med mina alster, medan jag själv blev mer och mer sliten och till sist landade en kort tid i den berömda väggen. Mina tips blev till nytta för många andra eftersom jag fick bra samarbete med flera förlag och grejorna blev till böcker och spel av skilda slag.

Men ändå vill jag säga: Kräv att skolan köper in de läromedel som behövs och använd din egen fritid på bättre sätt än att spara pengar åt skolan. Ingen tackar dig för ditt slit - mer än några "gilla" på Facebook... Och läromedelsförlagen behövs!

 

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)