Birgitta Bäckström: Visor för barn och vuxna, läromedel, blogg

Läromedel - behövs det?

2021-07-14

LÄROMEDEL - BEHÖVS DET?

 

Med posten kom häromdagen en bokpresent från en organisation där jag är medlem sedan många år, Läromedelsförfattarna.

Boken jag fick har hårda pärmar, ett tilltalande format och en lockande, spännande färg. Den härliga nyboksdoften slår emot mig när jag öppnar och börjar bläddra. Titeln på boken är HUR SKA DE ANNARS LÄRA SIG? 

   

        Läromedelsförf.

 

Innehållet i boken är citat från elever och vårdnadshavare om vikten av att ha bra och aktuella  läromedel i skolan. 

Var femte lärare kan inte ens köpa in de mest nödvändiga läromedlen för sin undervisning får vi veta. Och endast 14% kan köpa alla läromedel de behöver. Kan detta vara möjligt? I Sverige år 2021? En sorglig utveckling! 

Under min egen skoltid var det självklart att vi skulle ha läroböcker i alla ämnen. Min första läsebok bar jag hem i skolväskan och mamma klädde den med ett fint bokpapper som skydd. Jag har den kvar, förstås! Bilder och texter av Elsa Beskow och Herman Siegvald.

 

Men 1848 kunde en lärobok se ut så här. 

LÄSE-och LÄROBOK  för nybegynnare i folkskolor. Jag plockar fram den gamla lärobok jag för länge sedan köpte för 2 kr på antikvariat. Den är trasig och sliten, väl använd, senast för att pressa växter. Mellan bladen hittar jag några torkade blomster som gjort boken extra skrynklig. 

   

 

Boken är tryckt år 1848 och innehåller allt en elev behövde kunna i dåtidens skola: tabeller för lästräning, matematik, geografi, katekesen och bibliska berättelser och mycket mera - allt samlat på 150 sidor. Dessutom pedagogiska anvisningar för läraren/prästen/klockaren eller vem som nu höll i undervisningen. 

En enda viktig skolbok tycktes vara nog för att öva och befästa de kunskaper som läraren förmedlat muntligt.

 

          

 

Behövs läromedel när man har sin dator?

Varför skulle man inte behöva läromedel i våra dagar? Räcker det att Googla på nätet när man behöver svar? Nej, jag tror inte det. Eleverna behöver självklart tryckta läroböcker i olika ämnen, lika väl som digitala hjälpmedel. Det måste finnas pengar till detta i våra skolor. Det är betydligt viktigare än att bygga banor för höghastighetståg eller ge bidrag till elcyklar.

 

Läs här några av de kloka citat jag hämtat från boken jag fick med posten. 

   

 

 Ett råd till lärare av idag

Kräv att dina elever får nödvändiga läromedel! Använd inte din egen fritid för att skapa eget material, som skolan inte tillhandahåller. Ge alla elever likvärdiga möjligheter att inhämta kunskap. Låt barnen slippa ta hem läxor på dåliga papperskopior. Hjälp föräldrar att i barnens läroböcker få en överblick av vad som krävs i olika ämnen. Redan 1848 klarade man detta med den tidens begränsade resurser. 

 

 När jag var lärare

Jag minns första skoldagen för många omgångar av mina små ettor, som fick sin första läsebok. Ny och fräsch låg den där på skolbänken, doftade nybok och hanterades av barnet som en skatt väl värd att vårda och älska. Togs hem och fick ett skyddande omslag av bokpapper eller plast. Följde sedan med i väskan för läxläsning och övning därhemma med mammas eller pappas hjälp. Bilder och berättelser blev som vänner man kunde återvända till och prata om tillsammans i klassen. Minns du...? Hur är det nu, undrar jag.

 

Det glada 70-80-talet

Under ett antal år, långt före kommunaliseringen av skolan, fanns det klara bestämmelser om att barn skulle ha vissa gåvoläromedel. Det var t.ex. läsebok, kartbok, psalmbok, sångbok och de böcker man arbetat i med matematik, olika skriv-och läsövningar m.m. Jag minns hur vi lärare varje år diskuterade om vilka böcker som gick att återanvända, vilka som skulle inköpas och vilka som skulle vara gåva till eleverna. Det var på den tiden då skolan hade ganska gott om pengar och ett gott rykte som kunskapsförmedlare och uppfostrare. Jag är glad att jag fick vara med då!

Men så med ens vände det....

 

Skolan kommunaliserades!!!! Nu skulle man spara! Spara på lokaler, läromedel, lärare, fortbildning...och läromedel. 

I förtäckta ordalag kallades det skolutveckling, men vi som var med då, vet att det var början på en skolavveckling, som har satt djupa spår i den svenska skolan för lång tid framöver.

 

Skapa eget tar tid och energi från annat

I brist på pengar för nödvändiga och uppdaterade böcker, började många lärare att själva skapa sina läromedel. Man stencilerade och kopierade i det oändliga och barnens pärmar fylldes av dåliga kopior ur ofta kopieringsförbjudna böcker. Jag var själv en av dem som använde kvällar och helger för att klippa och klistra material för lästräning och annat till mina elever. Flera förlag gav senare ut en del av mitt material, somligt finns fortfarande i katalogerna. Men vilken tid det tog att skapa! Tid som andra kunde spara genom att köpa materialet och slippa  uppfinna hjulet en gång till.

 

Stavfel och faktamissar 

Numera tillverkar många lärare sitt material via olika dataprogram, något som sedan delas på nätet till många intresserade kolleger. En hel del som är bra kommer fram den här vägen, men mycket är också skrämmande dåligt med faktafel, stavfel och undermåliga pedagogiska mål. Det som visar sig vara bra, kan i vissa fall  tas upp och granskas av läromedelsförlag. Efter noggranna genomgångar och granskningar förmedlas dessa erfarna lärares/författares alster till skolorna i form av böcker eller digitala hjälpmedel. Ja, läromedelsförfattare är väldigt ofta just lärare, som utifrån sin erfarenhet skapat material de själva saknat.

 

 Utvecklingen - hur blir det?

Som pensionär fortsätter jag att följa den här utvecklingen i flera grupper på Facebook. Lärare klagar ofta över ansträngda arbetsdagar, stress och trötthet. Men varför då lägga massor med tid på att skapa sina egna läromedel? Varje lärare borde inse att det är skolans skyldighet att se till att lärare och elever får de arbetsredskap som behövs för att utföra ett bra och i alla skolor likvärdigt jobb. Nästa år är det val, viktigt att minnas.

 

Antal kommentarer: 1

2021-08-22 18:59:47 - AnnMari, E-postadressen är dold

Det är alltid lika intressant att läsa dina kloka ord.(heart)
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)